Kondiční kickbox

Lekce kondičního kickboxu jsou zaměřené na zlepšení fyzické kondice, posílení a protažení celého
těla. V rámci tréninku se používají boxerské pytle a lapy. Lekce pro začátečníky jsou bezkontaktní. Při
cvičení ve dvojicích se údery i kopy vedou do boxerských rukavic.

Cvičení je vhodné pro muže i ženy, bez rozdílu věku i kondice. Jen někdo bude trpět víc 🙂

Každou neděli od 18 hodin jsou lekce kondičního kickboxu pouze pro ženy. Ostatní tréninky jsou společné pro ženy i muže.

Cvičení pro děti

Cvičení pro děti je rozděleno podle věku (věkové rozmezí je pouze orientační):

  • přípravka pro děti od cca 4 let
  • mladší děti 6 - 8 let
  • starší děti 9 - 11 let
  • junioři od 12 let

U mladších dětí je trénink více veden formou hry. Učí se základní cviky ke zdokonalení motoriky, jako
jsou různé druhy pohybu ve stoje i na zemi, základy gymnastiky a cviky s míčem a švihadlem. Věřím,
že celková pohybová průprava je v tomto období velice důležitá, proto je trénink pestrý ve všech
směrech. Techniky z kickboxu jsou pouze jednou součástí tréninků mladších dětí.
Trénink juniorů je víc podobný klasickému tréninku kickboxu pro dospělé, přesto i u starších dětí
kladu důraz na celkovou pohybovou průpravu. Děti se učí techniky z kickboxu i základy sebeobrany.
Součástí tréninku je strečink a kompenzační cvičení, posilování s vlastní vahou a gymnastická
průprava.

Díky své komplexnosti je kickbox vhodný jako doplněk k hlavnímu sportu Vašeho dítěte. Především u
jednostranných sportů, jako je tenis, florbal, hokej a mnoho dalších, slouží trénink kickboxu sám o sobě jako vhodný kompenzační prostředek.

Děti, které projeví o kickbox zájem, mohou získat zpětnou vazbu pomocí zkoušky technické zdatnosti,
tzv. páskování. Na základě předvedených dovedností mohou získat barevný pásek od žlutého až po
černý. Zkouška probíhá v Praze 2x ročně pod vedením trenérů Českého svazu kickboxu, kterého je
FitKick členem. Více o páskování najdete zde.

Kondiční trénink pro ženy

Cvičení na posílení a protažení celého těla. Posilujeme s vlastní vahou, TRX a kettlebelly.

Aerokickbox

Dynamické a efektivní cvičení pro zlepšení fyzické kondice. Kopy a údery z kickboxu jsou prováděny
v rytmu hudby. Krátké kombinace kopů a úderů se střídají se strečinkem a posilováním. Cvičení je
zcela bezkontaktní.

Momentálně nejsou lekce vypsány, v případě zájmu o tento druh cvičení, mě neváhejte kontaktovat.

Dopolední kruhový trénink za přítomností dětí

Cvičící se na tréninku střídají na stanovištích, která jsou zaměřena na posilování různých částí těla.
Součástí tréninků můžou být i techniky z kickboxu prováděny na boxerských pytlích nebo cvičení
s pohyblivou zátěží, pokud si svojí vlastní přinesete. Na tento trénink nejsou potřebné boxérské
rukavice.

Děti nejsou podmínkou, ale jsou na tomto tréninku vítány.

Momentálně nejsou lekce vypsány, v případě zájmu o tento druh cvičení, mě neváhejte kontaktovat.

Nácviky / Sparring

Trénink, na kterém se prakticky procvičují naučené dovednosti. Na trénink jsou potřeba chrániče.