Kondiční kickbox

Lekce kondičního kickboxu jsou zaměřené na zlepšení fyzické kondice, posílení a protažení celého
těla. V rámci tréninku se používají boxérské pytle a lapy. Lekce pro začátečníky jsou bezkontaktní. Při
cvičení ve dvojicích se údery i kopy vedou do boxerských rukavic.
Cvičení je vhodné pro muže i ženy, bez rozdílu věku i kondice. Jen někdo bude trpět víc 🙂

Cvičení pro děti

Cvičení pro děti je rozděleno podle věku:

  • Mladší děti 4 - 6 let
  • Starší děti 6 - 10 let
  • Junioři 11 - 15 let

U mladších dětí je trénink více veden formou hry. Učí se základní cviky ke zdokonalení motoriky, jako
jsou různé druhy pohybu ve stoje i na zemi, základy gymnastiky a cviky s míčem a švihadlem. Věřím,
že celková pohybová průprava je v tomto období velice důležitá, proto je trénink pestrý ve všech
směrech. Techniky z kickboxu jsou pouze jednou součástí tréninků mladších dětí.
Trénink juniorů je víc podobný klasickému tréninku kickboxu pro dospělé, přesto i u starších dětí
kladu důraz na celkovou pohybovou průpravu. Děti se učí techniky z kickboxu i základy sebeobrany.
Součástí tréninku je strečink a kompenzační cvičení, posilování s vlastní vahou a gymnastická
průprava.

Díky své komplexnosti je kickbox vhodný jako doplněk k hlavnímu sportu Vašeho dítěte. Především u
jednostranných sportů, jako je tenis, florbal, hokej a mnoho dalších, slouží trénink kickboxu sám o sobě jako vhodný kompenzační prostředek.

Děti, které projeví o kickbox zájem, mohou získat zpětnou vazbu pomocí zkoušky technické zdatnosti,
tzv. páskování. Na základě předvedených dovedností mohou získat barevný pásek od žlutého až po
černý. Zkouška probíhá v Praze 2x ročně pod vedením trenérů Českého svazu kickboxu, kterého je
FitKick členem. Více o páskování najdete zde.

Aerokickbox

Dynamické a efektivní cvičení pro zlepšení fyzické kondice. Kopy a údery z kickboxu jsou prováděny
v rytmu hudby. Krátké kombinace kopů a úderů se střídají se strečinkem a posilováním. Cvičení je
zcela bezkontaktní.

Dopolední kruhový trénink za přítomností dětí

Cvičící se na tréninku střídají na stanovištích, která jsou zaměřena na posilování různých částí těla.
Součástí tréninků můžou být i techniky z kickboxu prováděny na boxerských pytlích nebo cvičení
s pohyblivou zátěží, pokud si svojí vlastní přinesete. Na tento trénink nejsou potřebné boxérské
rukavice.
Děti nejsou podmínkou, ale jsou na tomto tréninku vítány.

Nácviky / Sparring

Trénink, na kterém se prakticky procvičují naučené dovednosti. Na trénink jsou potřeba chrániče.